Ao dai DEAM

Giảm giá!

Áo dài gấm dệt hoa, tay đỏ

713140300-63, -64, -65
299.000 đ
Giảm giá!

Áo dài màu đỏ vân hoa, đính hoa hồng

713140300-60, -61, -62
299.000 đ
Giảm giá!

Áo dài màu hồng vân hoa, đính hoa đào đỏ ngang ngực

713140300-57, -58, -59
299.000 đ
Giảm giá!

Áo dài màu xanh lá vân hoa, đính hoa hồng

713140300-54, -55, -56
299.000 đ